EV-Gruppen Sänder 2 RånBindningSystem till den Lurie NanofabricationLättheten

EV-Gruppen (EVG), en ledande leverantör av rånbindningen och lithographyutrustning för MEMSEN, nanotechnology och halvledaren marknadsför, i dag meddelat att den har sänt två rånbindningsystem till Lättheten för MichiganuniversitetetLurie Nanofabrication (LNF) (www.mnf.umich.edu/MNF) - leda centrerar för MEMS, och microsystemsforskning och en integralmedlem av MedborgareNanotechnologyInfrastrukturen Knyter Kontakt (NNIN) (www.nnin.org), som stöttas av Nationalet Science Foundation.

Med en rånobligationsförsäljare och tillrättare som installerades redan på lättheten, ska dessa nya system, förhöjning det jämnt av universitetar de total- försöken för MEMS-forskning, genom att ge kapaciteter för kick-styrka rånbindning. Detta beställer markerar en strategisk seger för EVG, som den balanserar företaget för ett långsiktigt förhållande med another ha som huvudämne universitetar med stark MEMS-forskning fokusera-och utvidgar vidare EVGS total- närvaro i universitetarR&D-arenaen.

Utvalt för deras repeatability, pålitlighet och tekniska service knyta kontakt, bindningsystemen - en EVG 520IS och en EVG510 - genomgår installation på kundplatsen med avslutning som uppsätta som mål för Q1 detta år. De ska rånobligationsförsäljarna används för en lång räcka av MEMS-släkt forskning sätter in in liksom biomedical, miljö- och optoelectronics. Båda system erbjuder unika kick-styrka bindningkapaciteter som skulle möjliggör belägga med metall-till-belägger med metall bindning och låter specifikt anodic bindning för trefaldig bunt, för anföra som exempel. Böjligheten i styrka såväl som bindningen bildar (e.g., anodic, eutectic, polymern, thermo-kompression, och riktar) som systemen erbjuder ska utvidgar forskninglätthetens bearbeta kapaciteter.

”Som en medlem av NNIN, söker efter vi alltid de mest avancerade tekniska bearbeta kapaciteterna--inte endast för våra egna forskningförsök, utan i intressera av annan forskning grupperar också hängivet till framflyttning av MEMS-teknologi,”, sade Professorn Ken som Var Klok av Michiganuniversitetet och Direktören, av den Lurie NanofabricationLättheten. ”Efter grundlig utvärdering av ett nummer av rånbindningsystem, oss utvalda EVGS bindninglösningar för deras överlägsna teknologikapaciteter. Kombinationen av EVGS demo resulterar, knyter kontakt starkt stöd, och affordabilityen av deras system var all kritisk till vårt beslut.”,

Steven Dwyer, Vicepresidentet och Generalen Chefen av EV-Gruppen Nordamerika som noteras, ”Lättheten för MichiganuniversitetetLurie Nanofabrication, är en stjärn- universitetarforskningorganisation, och vi hänföras som våra system var utvalda över konkurrensen. LNFEN har visat det utmost förtroendet i våra kapaciteter för teknologi och för teknisk service, som är testamentet till styrkan av våra lösningar såväl som vårt kundservicelag. Vi ser framåtriktat till ett långsiktigt kollaborativt partnerskap med LNFEN.”,

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this news story?

Leave your feedback
Submit