Posted in | Nanomedicine

Rapporten Analyserar Roll av Nanotechnology i DrogLeverans

Vid Cameron Chai

Forskning och Markets har förklarat medräknandet av betitlad `-Nanotechnology för marknadsföra rapporten i DrogLeveransen 2011-2021' till dess erbjuda.

Applikationen av principerna av vetenskaperna om olika organismers beskaffenhet till den medicinsk och biomedicalstudien, inefficiencyen av konventionella drogleveranssystem, förhöjt globalt vård- och en drastisk löneförhöjning i storleksanpassa av den världsomspännande åldras befolkningen är körningen dela upp i faktorer bak tillväxten av marknadsföra för nanotechnology-baserade drogleveranssystem.

Den omfattande rapporterbjudandeinblicken in i kapaciteterna av den riktade nanotechdrogleveransen och dess marknadsför presumtivt över de nästa 10 åren. Den täcker en djupgående analys av senast befordringar i nanotechdrogleverans och diskuterar marknadsför potentiellt i räkenskapsår 2021. Den framlägger historiskt marknadsför tillväxt för nanotechdrogleveransen för perioden 2000-2010. Den erbjuder också framtidsutsiktdata för nanotechdrogleveransen marknadsför för perioden 2011-2021.

Det geografiskt marknadsför doldt i affärsrapporten är Americasna, Europa, Asien och vilar av världen. Rapporten diskuterar specificerar in om teknologierna som är tillhörande med leveransen för strömnanotechdrogen, marknadsför. Den erbjuder en teknologiadoptionväg kartlägger med prognosdata för aktie av ha som huvudämne teknologier för nanotechdrogleverans, och den adresserbara slutsumman marknadsför till 2021. Den täcker också olika fallstudiear av effektiva och mångsidiga mer nanocarrier applikationer.

Enligt Cientificas Verkställande direktör kan den Tim Harperen, företag fokuserade på riktade drogleveranssystem realisera flera fördelar liksom patenterade f8orlängningar på tillgängliga droger, som optimeras av nanotechdrogleverans, speciellt i anti-cancer mediciner. Några av företagen som nämns i rapporten, inkluderar JOTAN NanoSolutions, Lena Nanoceutics, Medicinska Nanotechnologies som Är Nano Ha Kontakt Teknologi och GlaxoSmithKline.

Källa: http://www.researchandmarkets.com

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this news story?

Leave your feedback
Submit