Posted in | MEMS - NEMS

SilexMicrosystems som Tilldelas VINNOVA-Lån för Utvidgning av MEMS-Baserat, Gasar AvkännareProduktion

Vid Ska Soutter

Den Svenska MEMS-gjuterit, SilexMicrosystems har tilldelats nästan 1M SEK av VINNOVA, den Svenska Stats- Byrån för InnovationSystem under aegisen av dess 30M, SEK- somprogramet för befordran av MEMS-baserat gasar avkännaretillverkning.

VINNOVA har lagt ut pengar nästan SEK 10M ut ur den tilldelade 30M SEKEN till ett syndikat av inklusive Silex för 10 Svenska företag. Programet, som märks ”, Hållbara ProduktionSystem för Högteknologiskt Fabriks- av MEMS-Baserat Gasar AvkännareSystem i Sverige,” syften att lösa strömproblemen som vändas mot av gasaavkännaresystemen som bransch jämnar alls av bransch tillförsel kedjar.

Silex är en av de största MEMS-gjuterierna i världen. Lån skulle används för att förhöja dess fungerande kapaciteter och produktioninfrastruktur på dess Jarfalla fabriks- etablering. Tillsammans med de andra företagen i konsortiet gasar Silex ska arbete på denbaserade utvecklingen av nästa generation avkännaresystem med applikationer i sjukhusintensivvårdenheter för syreövervakning, i klimat kontrollerar för CO2övervakning, i bilar som andedräktavkännare för alkohollockoutsystem och i astmaenheter för INGEN övervakning.

Dr Thorbjorn Ebefors, Högsta Technologist på SilexMicrosystems som påstås att befordran som gjordes lättare av lån skulle hjälp deras kunder i att komma med deras MEMS-baserade system för att marknadsföra mer snabb än för. Lån skulle är van vid förstärker Silexs det SmartBlocks programet som uppsättningar bearbetar framåt, som kan återanvändas. Lån som också ska, bistår Silex, i att adoptera, lutar fabriks- metoder och förbättrar kvalitets-, genom att utbilda som är dess, iscensätter i Sex Sigma. Företaget skulle är också kompetent att koppla in i designen för manufacturabilitystudier med hjälpen av en inbyggd IT-infrastruktur.

Källa: http://silexmicrosystems.com/

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this news story?

Leave your feedback
Submit