Grafoid CVD-Utrustning som Framkallar den Nya Katalysatorn som är Materiell från Graphene och Kol Nanotubes

Vid Cameron Chai

Fokusera Grafiten har anmält att Grafoid och CVD-Utrustning har skrivit in in i en ettårig Gemensam Immateriell rättighetUtvecklingsÖverenskommelse. Fokusera Grafiten har en 40% insats i Grafoid.

Grafoid är en Kanadensisk privatägt företag, som investerar i grapheneapplikationer och en economically görlig fabriks- teknik för meso-graphene, och dess graphenederivata genom att använda rå outredd grafitmalm.

Gary Economo, President och Verkställande direktör av Focus Grafiten och Grafoid, påstod att det förnybart avtalar hävstångsverkan båda vetenskapliga företag' veta-hur för utvecklingen av materiella en användande Grafoids för katalysator nanotubes för kol och graphenederivata.

Enligt avtala Grafoids ska sakkunskap används för utvecklingen av nya immateriell rättighet i samarbete med CVD-Utrustning, däribland upptäckten och viabilityen för att producera materiella användande nya kombinationer för en katalysator av graphene- och kolnanotubes. Dessutom är avtalet en 50/50 ömsesidig överenskommelse, således ge jämbördiga rätter till båda företag för att dela immateriell rättighet som skapas, och kapaciteten vidare för att framkalla samarbetsbolaget på extra benämner.

Herr Economo kommenterade att avtala är en viktig befordran för Grafoid därför att medvetenheten av dess vetenskapliga prestationuppehällen på att växa inom graphenegemenskapen. Som den största stakeholderen i Grafoid och för Focus Grafitshareholders markerar avtala med CVD-Utrustning betydelsen av Focus Grafitledning beslut för att skriva in in i sätta in av avancerad grapheneteknologi. Företagets den långsiktiga affärsplattformen utnyttjar economically scalable Grafoids samlas produktionen som är processaa för tillväxt och utveckling inom branschen.

Källa: http://www.focusgraphite.com

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this news story?

Leave your feedback
Submit