Posted in | Nanomaterials

Omfattande Marknadsföra Rapporten på Nanotechnology i EuropéBeläggningsBranschen

Forska och Marknadsför (http://www.researchandmarkets.com/research/eedef6/nanotechnology_in) har meddelat tillägget av ”Nanotechnology rapporten i för EuropéBeläggningsBranschen” till deras erbjuda.

Författare behas för att meddela planerar för en understödjapublikation angående nanomaterials betitlad Nanotechnology i EuropéBeläggningsBranschen. Europébeläggningsbranschen är passande mer och mer medvetent av det potentiellt av nano-tillsatser, som nanotechnology blir mer utbredd i både dess bredd av applikationen och jämnar av bruk, gör så för behovet för characterisation av denna litet, men högt inbringande, marknadsför därför.

Genom att intervjua de båda rå materiella producenterna, och måla formulators, ger denna ska rapport en överblick av branschföreställningarna av nanotechnology, såväl som rapporten på strömmen marknadsför trender för tillsatserna, inklusive aspekter av Europén målar efter bransch i förhållande till nanotechnology:

Inhandla vanor Marknadsföra prognoser, och tillväxttakter Marknadsför splittringar vid tillsatstyp/avslutar bruksBekymmer angående Information om nanotechnology ha som huvudämne på nanotechnologyproducenter och bärare Bransch framtida utvecklings- wishes

Ett fullt presumtivt bordlägger av tillfredsställer ger sig på rätten. Forskning för denna studie har företa sig med intervjuer som föras med hög bransch som, ledare inom alla områden av Europén målar och beläggningsbransch som stöttas av omfattande skrivbordforskning.

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this news story?

Leave your feedback
Submit