Posted in | Microscopy | Nanoanalysis

Ved hjelp av avanserte funksjoner av Zeiss AxioVision programvare for å støtte FRET Undersøkelser

Celle-og utvikling biologer kan nå bruke avanserte funksjoner av Zeiss AxioVision programvare, for eksempel styrking av fluorescens signaler og undertrykkelsen av bildestøy, for å støtte deres FRET undersøkelser. De nye funksjonene er funnet i fysiologi modulen til AxioVision 4,7 mikroskopi software og gjøre FRET eksperimenter enklere og enklere.

Den AxioVision 4.7 programvare med fysiologi modulen fra Carl Zeiss gir et nytt nivå av kvalitet for FRET eksamener, her med den motoriserte Cell Observer mikroskop system

Den FRET programvare brukes til å bestemme energi overføringen del mellom to tilstøtende protein molekyler gjennom fluorescens energi transfer (FRET), måle avstanden mellom tilstøtende protein molekyler under mikroskopet oppløsning og få kvantitative tidsmessige og romlig informasjon om bonding og samspillet mellom proteiner, lipider, enzymer, DNA og RNA in vivo. Det passer utmerket til den motoriserte Axio Imager eller Cell Observer mikroskop systemer, selv om det kan være å brukes med manuell fluorescens mikroskop.

Programvaren tilbyr en rekke tillegg til eksisterende og nye metoder for FRET måling ved hjelp av ulike korrigerende teknikker eller akseptor bleking. Brukerne kan definere sine egne formler for de oppgavene som skal utføres eller bruke pre-programmerte FRET formler for å gjøre FRET eksperimenter enda enklere. Videre er det mulig å endre eksisterende FRET formler og enkelt lage ny vurdering teknikker via formelen feltet.

AxioVision muliggjør bredt spekter av mikroskop tilbehør og programvare funksjoner som skal brukes for behandling. For eksempel, opp til 140 bilder per sekund er tilgjengelig med AxioCam HS og dual kamera modul mer enn dobler hastigheten på fangst. I tillegg kan alle nødvendige tidsserier bilder (donor, akseptor og FRET) være tatt med fysiologi modulen.

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this news story?

Leave your feedback
Submit