Uitgebreid Overzicht van Plasmons in MetaalNanomaterials

Tadaaki Nagao op het Internationale Centrum voor Materialen Nanoarchitectonics (MANA), het Nationale Instituut voor de Wetenschap van Materialen (NIMS) en de collega's in Duitsland en Spanje stellen een overzicht op plasmons in metaalnanomaterials voor.

Het artikel wordt gepubliceerd deze week in de dagboekWetenschap en de Technologie van Geavanceerde Materialen.

De beelden van SEM van nanoparticles voor SERS door elektron-straal lithografie wordt vervaardigd die (hierboven). Illustratie van samengestelde kanker die die door SERS richten nanoparticles door Raman molecules en kankerantilichamen wordt gecodeerd (hieronder).

De auteurs verstrekken een uitgebreid overzicht van de eigenschappen van plasmons in nanomaterials met de nadruk op het bereidende werk van Ruthemann en Lang op de het verliesspectroscopie van de elektronenenergie (EELS) van elektronenmotie in dunne metaalfolies; recente infrarode analyse van nanoscale metaalnanorods en nanoislands geproduceerd door top-down' fotolithografie `; en het potentieel van metaal atoomdraden voor het steunen van plasmonic resonerende wijzen. Het overzicht omvat gedetailleerde verklaringen van plasmons voor in vivo het biosensing en nanoantennas.

Plasmon kan als collectieve schommeling van elektronische vloeistof `' in metalen worden gevisualiseerd, gelijkend op golven in meer, die collectieve wijze van de watermolecules zijn. Voorts oppervlakte zijn plasmons dergelijke die schommelingen tot de oppervlakten van metalen worden beperkt, die een sterke interactie met licht tonen, die tot de vorming van zogenaamde ` polaritons' leiden. De Futuristische toepassingen van plasmons omvatten ideale lenzen en zelfs onzichtbaarheidmantels.

Het Onderzoek naar de jaren '40 door Ruthemann en Lang op elektronen die in dunne metaalfolies stromen die PALINGEN gebruiken bracht het eerste experimentele teken van de aanwezigheid van de theoretisch voorspelde ` plasmaschommelingen' op in metalen. In 1957 voorspelden Richie en de collega's het bestaan van oppervlakte gelokaliseerde' plasmons `, dat door Powell en Zwaan door PALINGEN een paar later jaar werd bevestigd. In de jaren '60 bepaalden de onderzoekers optische verspreidingskrommen gebruikend de optische spectroscopie, daardoor biedend de mogelijkheid van optische toepassingen van plasmon structuren.

In dit overzicht, bieden Nagao en de collega's inzicht in optische toepassingen van gelokaliseerde die oppervlakteplasmons in aan structuren door fotolithografie worden veroorzaakt. De Specifieke voorbeelden omvatten metaalnanoantenna detector-waar de resonerende opwinding van licht tot ultrahoge elektromagnetische die gebiedsverhoging ten gevolge van plasmon leidt polaritons aan de oppervlakte van nanostructures wordt gelokaliseerd; en de optische interactie tussen series van nanorods voor oppervlakte ` verbeterden Raman zich verspreidt', die potentieel voor biomoleculaire ontdekken het in vivo toont. De auteurs beschrijven ook de vervaardiging van een prototype willekeurige -willekeurig-nanogap antenne voor de verbeterde spectroscopie van IRL en spectraal toezicht in situ op oppervlakteverhoging van infrarode absorptie tijdens de filmgroei.

Voorts beschrijven de auteurs nieuwe tendensen in plasmonicsonderzoek, in het bijzonder observatie van plasmonic resonerende die wijzen in indium nanowires in ultrahoog vacuüm op gestapte siliciumsubstraten wordt gekweekt. Zij voorspellen dat deze nanowires als bouwstenen zullen worden gebruikt voor het ontwikkelen van plasmonic apparaten van de toekomst.

Dit overzicht omvat 86 verwijzingen en 12 cijfers, die een onschatbare bron van bijgewerkte informatie verstrekken voor nieuwkomers en deskundigen in dit opwindende gebied van onderzoek.

Bron: http://www.nims.go.jp/

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this news story?

Leave your feedback
Submit