Tegal Fortsätter Diskussioner för Att Sälja den Resterande Nano Portföljen för LagrarAvlagringPatent

Vid Cameron Chai

Tegal förklarade att den är för närvarande i diskussioner som säljer den fjärde raddan som dess nano portfölj för lagraravlagringpatent som gäller till halvledaren, bearbetar.

Den resterande portföljen täcker filmar thin processaa teknologier och strukturerar att gälla till den låga-K dielectricen och förkopprar barriärteknologier. Tegal hade sålt dess nano portfölj för lagraravlagringpatent lott 1-3 som består av mer än 30 patent, till flera spekulanter för ett sammanlagt belopp av ungefärligt $4 miljoner på December 30, 2011. Visade Huvudstadutrustningproducenter intresserar i dessa patent, eftersom immateriell rättighet (IP)aggregators och IC-apparatproducenter är visningen intresserar i fjärde mycket.

Inbyggt bearbetar ska är ett nödvändigt arrangerar av någon inbyggd bearbeta metod för sofistikerade låga-K dielectrics som använder poröst lågt-K filmar. Dessutom Tegals består av patenterade portfölj lösningar för adhesionlagrar, och sammansatt barriärlagrar för förkopprar metallizationstrategier, som har vänt ut för att vara viktigare för kemisk dunstavlagring, nano lagraravlagring, atom- lagraravlagring av multipellagrar liksom barriärlagrar, varvar kärnar ur adhesion och lagrar av Mo, Ru eller Cu.

Ersättningar till den existerande läkarundersökningen vapor avlagringmetoder med atom- lagraravlagringmetoder, och deras derivata undersöks för att fullgöra kraven för förbättrat kliver täckning, högre aspektförhållanden och kontrollerar av Cudiffusion. Dessa förhöjningbegärningar för nödvändigheter på det exakt kontrollerar i sin tur av sofistikerade metallizationintriger, speciellt på de lägre metallizationlagrarna på sofistikerade CMOS-apparater.

Att bryta klivatäckning vapor begränsningarna av läkarundersökningen avlagringmetoder, bärare är beroende av nano lagraravlagring och atom- lagraravlagringtekniker för att bygga de kärna ur-, adhesion- och barriärlagrarna med atom- lagrarexakthet och kontrollerar av stökiometri, likformighet och tjocklek. Till Och Med Tegals patent kan IP-aggregators och IC-bärare förstärka deras patenterade portfölj för sofistikerade metallizationintriger, speciellt ideal för omformningen från läkarundersökningdunstavlagring till atom- lagraravlagring och andra lagrar-vid-lagrar metoder.

Källa: http://www.tegal.com/

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this news story?

Leave your feedback
Submit