Ökande Användning av Nanosilver, i att Bekläda, kan Negativt Få Effekt Miljön

Försilvra nanoparticles kan ha en sträng miljöpåverkan, om deras utilisation, i att bekläda, fortsätter till förhöjning.

Rickard Arvidsson på den förlorada Ryaverketen bevattnar behandlingväxten i Gothenburg, som g basen för beräkningarna i hans studier. (Foto: Oscar Mattsson)

Om alla köper en, försilvra denbehandlade sockan om året, försilvrakoncentrationen i förloradt bevattnar behandlingväxtdy kan dubblera. Om dyen används därpå som gödningsmedel, kan försilvra orsaka långsiktig skada till det jordbruks- landet. Dessa är resultaten av en studie som föras på Chalmers tekniska högskola.

Den Chalmers forskare Rickard Arvidsson försvarade för en tid sedan hans doktors- te, som tilltalade riskerar tillhörande med nanomaterials - en sätta in med en store många kunskapsmellanrum. Han har framkallat nya metoder för att bedöma riskerar av nanomaterials såväl som använde metoderna på några specifika material liksom försilvrar nanomaterials.

Försilvra nanoparticles har en antibacterial att verkställa och används i en variation av konsumtionsprodukter liksom genomköraren som beklär för att förhindra lukten av svett. När kläder tvättas, är skriver in nanoparticles utsläppt och förloradt bevattnar behandlingväxter till och med förloradt bevattnar. Partikelfrigöraren försilvrar joner som inte kan vara brutna besegrar på förloradt bevattnar behandlingväxter eller i natur. Försilvrajonerna är giftliga till många organismer.

”Är att Bekläda ansett att vara en stor källa av nanosilverutsläpp redan,” något att säga Rickard Arvidsson. ”Om försilvra, fortsätter användning, i att bekläda, till förhöjning, följderna för miljön kan vara ha som huvudämne.  Försilvra kan ackumulera in smutsar, om dy från förloradt bevattnar behandlingväxter används som gödningsmedel, som kan resultera i långsiktig skada för att smutsa ekosystem., Till exempel”,

Använda dy som gödningsmedel smutsa in är a till återställandet som är phosphorous från förloradt, bevattnar långt till det jordbruks- landet. Det finns en global brist av phosphorous, men, om dy ska användas som gödningsmedel, kontaminerad nöjd must återstår på en låg nivå.

Rickard Arvidsson förade en studie på förlorada Gothenburgs bevattnar behandlingväxten i Sverige. Studien visar att verkställa på dy och det jordbruks- landet, om dy används som gödningsmedel, är anhörigen på beloppet av försilvrar helt att producentbruk i att bekläda. Försilvrakoncentrationen i undersökt bekläda som är omväxlande vid en dela upp i faktorer av en miljon - mellan 0,003 mg/kg och 1400 mg/kg. Med den lägsta koncentrationen som skulle där för att inte vara en observable, verkställa på dy och smutsa, om även utilisationen av försilvrar, i att bekläda ökande markant.

”Med den högsta koncentrationen, emellertid, skulle den suffice, om alla av köpta stads invånare och använda försilvrar denbehandlade sockan som, om året för försilvrakoncentrationen i förloradt bevattna behandlingväxtdy för att dubblera,” något att säga Rickard Arvidsson.

”Genom Att Använda försilvra, i att bekläda, är en ny teknik, och det är stillbilden som är svår att förvissa sig om, mönstrar för, hur mycket används. Emellertid om negationmiljöpåverkan ska undvikas, endera försilvrakoncentrationen, i att bekläda eller förbrukning av, försilvra nanoparticle-behandlat bekläda måste begränsas.”,

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this news story?

Leave your feedback
Submit