Overzicht bij Waarneming en de Mededeling van Potentiële Risico's van Nanomaterials op het Werk

Door Zal Soutter

Nieuwe de literatuuroverzicht heeft het van het Europees Agentschap Voor De Veiligheid En De Gezondheid Op Het Werk (EU-OSHA) ' s gerapporteerd dat er een gebrek aan voorlichting over de mogelijke risico's verbonden aan de behandeling van nanomaterials op het werk en ernstige hiaten in de methode om deze risico's voor arbeiders mee te delen is.

EU-OSHA ontdekte dat rond 54% van Europeanen geen idee bij allen over nanotechnologie hebben. Hun voorlichtingsniveau is alarmerend laag wetend niet zelfs of nanomaterials in hun werkplaatsen worden gevonden. Bijvoorbeeld, weten 75% van werkgevers en arbeiders in bouw zelfs niet dat zij met nanomaterials werken.

Sommige initiatieven zijn genomen om voorlichting over de risico's van geproduceerde nanomaterials en de manieren te maken om deze materialen te leiden, bijvoorbeeld door zeer belangrijke fabrikanten, nationale dialogen binnen sommige Lidstaten, sommige vakbonden, de Europese Commissie door mededeling In heel Europa roadmap.

Nochtans, moeten meer initiatieven bij voorkeur samen door beleidsvormers, volksgezondheidsagentschappen, nationale beroepsveiligheid en gezondheidsinstellingen, de sociale partners, sectorale verenigingen worden genomen, en veel meer omdat de slechte mededeling in verwarring, ongerechtvaardigde vrees of onderschatting van de bijbehorende risico's kan resulteren, die beurtelings tot ontoereikende risicopreventie en controle leiden.

De communicatie van het Risico strategieën moeten werkgevers bijstaan nemen besluiten op basis van goede informatie voor werkplaatsen, uitrusten werkplaatsen met adequate preventiemaatregelen, en arbeiders toestaan om persoonlijke controle van hun eigen milieu te bereiken om adequate bescherming te krijgen.

EU-OSHA heeft tot een online gegevensbestand van goed werkplaatsbeheer van geproduceerde nanomaterials geleid, dat acht Lidstaten en diverse industrieën, met inbegrip van medisch, bouw en textiel omvat. Voorts een korte en praktische van het informatiemateriaal en Web eigenschap op nanomaterial risicobeheersinstrumenten en voor het beheren van risico's van nanomaterials in gezondheidszorg, bouw en onderhoud.

Bron: http://osha.europa.eu

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this news story?

Leave your feedback
Submit