Posted in | Microscopy | Graphene

Universell Metod som Effektivt Mäter Graphene Tjocklek genom Att Använda det Optiska Mikroskopet

Den anmärkningsvärda rekvisitan och de följande applikationerna av graphene har varit väldokumenterada, sedan det isolerades först i 2004; emellertid är forskare stilla pröva som långt finner en ömt ställe, billigt och effektivt av att mäta dess tjocklek.

En grupp av forskare från Kina verkar att ha löst detta problem, genom att planera en universell metod genom att använda precis ett standart optiskt mikroskop.

I en studie som i dag publiceras, 16 förar journal över har November 2012, i Att Publicera för IOP, Nanotechnology, dem visat att tjockleken av graphene, tillsammans med en vara värd av andra tvådimensionella material, kan erhållas genom att mäta det rött, grönt och blåttdelar av ljust, som de reflekteras från materialet, ytbehandla.

Studien visar att kontrasten av rött, grönt och blått värderar mellan substraten som ta prov förläggas på och förhöjningarna för ta prov sig själv med tjockleken av ta prov.

Metoden är fastar, lätt fungerings och kräver ingen dyr utrustning.

Forskarna, från det Harbin Institutet av Teknologi på Weihai och SoutheastUniversitetar, tror denna är ett viktigt bidrag till grundforskningen, och potentiella applikationer av material, liksom graphene, så många av deras anmärkningsvärda rekvisita är reliant på tjockleken av det materiellt sig själv.

”I förflutnan, metoder för att identifiera tjockleken av tvådimensionella material har varit mycket dyrt och har haft en långsam genomgång. Våra tekniksammanslutningar som ett allmänningmikroskop med ett enkelt bet av programvara, danande det mycket en fasta, billigt och effektivt långt av att mäta tjocklek,”, sade co-författare av den studieProfessorZhenhua Nien.

Forskarna testade deras metod, genom att undersöka mekaniskt exfoliated graphene, grapheneoxiden, ett gasformigt grundämne-dopad graphene och molybdenuymdisulphide, som har tilldragit store intresserar tack vare deras elektriska, mekaniska, termiska och optiska rekvisita för fascinera.

Ett standart optiskt mikroskop var van vid erhåller optiskt avbildar av tar prov, och en lappa av programvara kallade Matlab var van vid läste det rött, grönt, och blått värderar på varje PIXEL av det optiskt avbildar.

Den Raman spektroskopin och atom- styrkamicroscopy var van vid bekräftar forskare tjockleksmätningarna.

Källa: http://www.iop.org

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this news story?

Leave your feedback
Submit