Posted in | Nanomaterials

Den Altis Halvledaren Uppnår Standardisation på Följe för Candence MaskCompose Reticle- och RånSyntes

Vid Cameron Chai

Den EuropégjuteriAltis Halvledaren har uppnått standardisering på det Candence DesignSystemets Syntes för det Candence MaskCompose Rånet och ReticleSystem.

Den ska standardiseringen förenklar det processaa av silikoner som är fabriks- till och med automationen, allra som det viktigt kliver i rånsyntesen, och reticlen arrangerar gradvis. Standardiseringen som också ska, hjälper, i att dokumentera fotoet, maskerar och gradvisa orienteringar för rån som är dyra, och som gäller stora belopp av data.

Den Altis Halvledaren har testat olika lösningar för optimizationen av dess processaa. Den valde Cadence MaskCompose tack vare dess kapacitet att ge rånorienteringen som var exakt inramar, frambringar jobbdäcket, skräddarsy dokumentation och beställer bildar. Enligt den Karl Lange Vicepresidentet, Salar och att marknadsföra för Altis har det MaskCompose automationsystemet ökat företagets effektivitet jämnar och tiden som tas till jordbruksprodukter stora volymer.

Detta system hjälper också i förminskande riskerar involverat i maskera-danande, och förhöjning produktiontiden för fabriks- går runt designer i stort antal, mång- i lagra reticles, reticles, och rån för olikt projekterar. Frånsett genom att använda MaskComposen, har Altis utplacerat Virtuosoen enade parallella beställnings- flödet och har också planlagt den processaa designsatsen som baseras på EXPERTIS som ska appliceras för dess produktionflöde. Candence använder dess egna programvara, IP och maskinvara för designen och verifikationen av halvledare, telekommunikation och knyter kontakt utrustning, konsumentelektronik och ADB-system.

Källa: http://www.cadence.com/

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this news story?

Leave your feedback
Submit