Posted in | Moisture Analyzers

Trace Moisture Analyzer - PPM1 fra EdgeTech

Trace Moisture Analyzer - PPM1 fra EdgeTech

Den EdgeTech PPM1 er et spor fuktighet analysator designet spesielt for overvåking fuktighetsnivået i duggpunktet og PPM enheter. Dette spore fuktighet analysator utnytter en elektro-kjemisk (P205) sensor i kombinasjon med en proprietær semi permeabel diffusjon membran.

Prinsippet om drift gjelder Faradays lov Elektrolyse hvilke tiltak dissosiasjon gjeldende gjør det en fundamental måling av fuktighet til stede. Den PPM1 er ideelt brukes i relativt ren, tørr, inert gass applikasjoner.

Other Equipment