Posted in | Spectrometers

Applied NanoFluorescence ns2 NanoSpectralyzer

Applied NanoFluorescence ns2 NanoSpectralyzer

Den ns2 NanoSpectralyzer ® gir alle modell NS1 er state-of-the-art evner for å analysere SWCNT prøver gjennom nær-IR fluorescens og absorpsjon. I tillegg fanger ns2 Raman spektra av alle CNTs, enten single-vegger, multi-vegger, aggregert, stor diameter, eller kjemisk endret. Alle spektrene er automatisk målt med en enkelt plassering av prøven kyvetten. Sofistikert programvare utfører deretter integreres dataanalyse å karakterisere CNT prøven. Den ns2 beholder den samme lille plass og praktisk drift som de prisbelønte NS1.

Den nye modellen ns2 tiltak

  • nær-IR Fluorescence
  • nær-IR Absorpsjon
  • Raman

Last Update: 18. October 2011 19:49

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this equipment listing?

Leave your feedback
Submit
Other Equipment